Władze KŚ AZS Lublin

Klub Środowiskowy Akademickiego Związku Sportowego Lublin jest terenową jednostką organizacyjną AZS posiadającą osobowość prawną. Zajmuje się organizacją imprez sportowych (m.in.: Akademickie Mistrzostwa Woj. Lubelskiego, Lubelska Uniwersjada, Akademickie Mistrzostwa Polski), a także obsługą administracyjno- księgową klubów uczelnianych AZS z terenu woj. lubelskiego, które nie posiadają osobowości prawnej. Do zadań Klubu należy prowadzenie Akademickiego Centrum Szkolenia Sportowego w Lublinie, skupiającego najlepszych sportowców studentów na poziomie wyczynowym w wieku 19-28 lat. Klub realizuje również projekt Aktywny Student, czyli dodatkowe zajęcia sportowo-rekreacyjne na uczelniach. 


Władze Klubu Środowiskowego
Akademickiego Związku Sportowego Lublin

kadencja 2017-2019

ZARZĄD:

Prezes Zarządu
 - prof. dr hab. Zdzisław Targoński
Wiceprezes Zarządu
 - mgr Jarosław Cierniak
Sekretarz Zarządu - mgr inż. Jakub Kańkowski
Dyrektor Klubu - mgr Paweł Danielczuk

Członkowie:

mgr Waldemar Chwedoruk
Jakub Czaban
Klaudia Lewicka
mgr Krzysztof Łoś
Damian Pendel

KOMISJA REWIZYJNA:
Przewodniczący
- mgr Robert Kozłowski 
mgr inż. Piotr Dąbrowski
Kacper Sowa

SĄD KOLEŻEŃSKI:

Przewodniczący - mgr inż. Piotr Rejmer
Magdalena Walczak
Agnieszka Wargocka

Facebook

Youtube

Wspierają nas