Rozmowa z Wiceprezesem OŚ AZS Woj. Lubelskiego
Maj
9
2018

Rozmowa z Wiceprezesem OŚ AZS Woj. Lubelskiego

Od ponad roku Organizacja Środowiskowa AZS Województwa Lubelskiego posiada osobowość prawną. Na początku 2018 roku został wybrany nowy zarząd, przed którym nowe wyzwania i obowiązki. Jednym z liderów jest kol. Paweł Markiewicz - wybrany na Wiceprezesa, który opowiada nam o swojej działalności.

 

Opowiedz nam swoja historię związana z początkami w AZS-ie? 
- Moja przygoda z AZS w Lublinie rozpoczęła się dość późno, bo mniej więcej pod koniec piątego roku studiów, czyli pięć lat temu. Wiąże się bezpośrednio z działalnością w Lubelskiem Centrum Dokumentacji Historii Sportu i wyborem tematyki mojej pracy doktorskiej. Zainteresowanie historią sportu i dziejami życia akademickiego doprowadziły mnie do odradzającego się Klubu Uczelnianego AZS Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej pod wodzą kol. Dariusza Gawła i obchodzącego właśnie swojego 90-lecie AZS Lublin. W tzw. międzyczasie moje zaangażowanie w pracę społeczną dostrzegł również Zarząd Główny AZS, który najpierw zaproponował mi współpracę, później zachęcił do realizacji projektu Wirtualne Muzeum AZS, przyznał nagrodę im. Eugeniusza Pietrasika. Wszystko to, oraz rzecz jasna praca na rzecz rozwoju AZS Lublin, zaowocowała wyborem do Zarządu KU AZS UMCS i w konsekwencji zaszczytem objęcia funkcji Wiceprezesa Organizacji Środowiskowej AZS Województwa Lubelskiego.

Zająłeś się niezwykle ważnym projektem o którym już wspomniałeś, czyli "Wirtualne Muzeum AZS" - ile pracy mu poświeciłeś? 
- Projekt Wirtualne Muzeum AZS jest szalenie istotny dla całej naszej Organizacji. Mam zaszczyt obok Prof. Słapka oraz Prof. Szumiło być jednym z głównych wykonawców projektu i zarazem czerpać naukę z nieprzebranej liczby materiałów, które opracowujemy. Sam pomysł Wirtualnego Muzeum AZS zrodził się wśród członków Prezydium ZG, który widząc nasze doświadczenie, zdecydował się poprzeć nas w dążeniach do uzyskania dofinansowania na jego realizację z Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego. Praca przy tworzeniu tej zupełnie wyjątkowej w skali kraju platformy internetowej jest niesamowicie czasochłonna oraz wymaga dużej ilości sił, cierpliwości i samodyscypliny. Mamy nadzieję, że efekt końcowy naszych prac przyniesie zamierzone efekty i jednocześnie zachęci młodych działaczy AZS do kontynuowania tej fascynującej skarbnicy wiedzy i świadectw tradycji naszej organizacji.

Prowadzisz Centrum Historii Sportu w Lublinie - nazywane sercem lubelskiego sportu. Jak AZS wtopił się w tę historie? 
- Moje wykształcenie jako historyka, zainteresowania dziejami lubelskiego (i nie tylko) sportu pozwoliły mi otrzymać propozycję podjęcia pracy w Miejskim Ośrodku Sportu i Rekreacji „Bystrzyca” w Lublinie, jako koordynatora miejscowego Centrum Historii Sportu. To dla mnie niebywała radość i satysfakcja, by móc pracować w zawodzie i jednocześnie realizować swoje pasje. To miejsce, czyli jak wspomniałeś „serce lubelskiego sportu” współtworzone jest przez ludzi, którzy działają lub działali w eksponowanych klubach i związkach, dlatego też moją ambicją było, by Akademicki Związek Sportowy znalazł w przestrzeniach Areny Lublin poczesne miejsce i tak też się stało. AZS jest jedną z najstarszych, najważniejszych i najbardziej utytułowanych organizacji sportowych w Lublinie. 

Przejdźmy teraz do Organizacji Środowiskowej AZS Woj. Lubelskiego - pod koniec lutego 2018 roku został wybrany nowy Zarząd. Organizacja działa na całym województwie, wychodzi również z ofertą do mieszkańców. Jakie są Twoje plany, pomysły na najbliższe dwa lata kadencji? 
- Dzień 28 luty był dniem, który z dwóch powodów zapamiętam na całe życie. Pierwszy dotyczy prywatnej sfery życia, drugi wyborów do władz Organizacji Środowiskowej AZS Woj. Lubelskiego. Zadanie, które mi powierzono jest wielkim zaszczytem, a zarazem niebywałym wyzwaniem. OŚ AZS Woj. Lubelskiego, jak wspomniałeś działa na obszarze całego województwa i jego celem nadrzędnym jest dążenie do integracji członków organizacji ze wszystkich Klubów Uczelnianych AZS, oraz zapewnienie możliwości rozwoju mieszkańcom Lubelszczyzny przez wszelkie formy aktywności.  Moją ambicją jest pełna integracja środowiska oraz zapewnienie możliwie jak największego komfortu działań pracownikom biura oraz działaczom OŚ AZS Woj. Lubelskiego, oraz wspieranie Klubów Uczelnianych AZS borykających się z typowymi dla nas bolączkami. Chcemy dalej rozwijać AZS Lublin i wspólnymi siłami walczyć o to, by nasza organizacja wyróżniała się na tle innych jakością wykonywanej pracy. Ponadto wszyscy wychodzimy z założenia, że największą wartością każdej organizacji są ludzie i dlatego chcemy w nich inwestować i pomagać w ich indywidualnym rozwoju. Bycie we władzach niemal 100-letniej organizacji to wielki zaszczyt i wielka odpowiedzialność. Dokładajmy więc starań, by za kilkadziesiąt lat nas również wspominano jako tych, którzy mieli swój wkład w rozwój AZS.

Organizacja Środowiskowa AZS Województwa Lubelskiego działa nie tylko w Lublinie, jakie są pomysły zaangażowania takich miast, jak Biała Podlaska czy Chełm? 
- Wszystko łączy się z tym co powiedziałem, czyli pełną integracją środowiska AZS, ale też przede wszystkim z promocją naszej organizacji w województwie. Organizacja Środowiskowa AZS Woj. Lubelskiego nie powinna działać tylko w Lublinie, mamy wiele okolicznych miast w których działają Kluby Uczelniane AZS. To przez nie powinniśmy docierać do młodych osób, które w niedalekiej przyszłości zostaną studentami i są naturalnymi kandydatami aby zasilić szeregi AZS. Oni w przyszłości będą reprezentować AZS, startować w zawodach, czy dołączą do ekipy działaczy AZS. Mam nadzieje, że w niedługim czasie uda zrealizować się cykl wyjazdów do większych ośrodków naszego województwa, w których zorganizujemy zajęcia pokazowe. Przekażemy im wiedzę, jak organizować zawody i będziemy ich wspierać swoim doświadczeniem. Będę się starał w najbliższym czasie opowiedzieć trochę więcej o tym projekcie.

Jak już wspomniałeś priorytetem dla całego środowiska AZS Lublin w tym roku kalendarzowym są 94. PZLA Mistrzostwa Polski, a jakie priorytety ma Organizacja Środowiskowa AZS Woj. Lubelskiego? 
- Obecnie najważniejszym projektem realizowanym przez Organizacje Środowiskową AZS Woj. Lubelskiego jest cykl biegów: „Biegnij Lublin” oraz „Lubelski Bieg Nieustraszonych” -  to nowy cykl organizowany we współpracy z Miejskim Ośrodkiem Sportu i Rekreacji „Bystrzyca” w Lublinie. Wspólnymi siłami zorganizowaliśmy pierwszy bieg, który kończył się na Stadionie Lekkoatletycznym w Lublinie. Pod koniec kwietnia mamy kolejną edycją Biegu Nieustraszonych. Są to biegi terenowe - bardzo trudne, a zarazem dające wiele satysfakcji zarówno uczestnikom, jak i nam – organizatorom przygotowujących te zawody. Cały cykl biegów obejmuje dziewięć imprez, które odbędą się w tym roku. Ponadto jednym z ważniejszych projektów Organizacji Środowiskowej AZS Woj. Lubelskiego jest ten realizowany przez kol. Elżbietę Deleżuch o nazwie Aktywny Lublin – finansowany ze środków pozyskanych z Budżetu Obywatelskiego Miasta na rok 2018. Projekt jest adresowany do wszystkich mieszkańców naszego miasta - osoby w każdym wieku znajdą coś dla siebie. Wielką popularnością cieszą się zajęcia dla seniorów, tj. aqua aerobik, gimnastyka dla seniora czy szachy. Niemniej istotna jest koordynacja Szkolnych Klubów Sportowych przez kol. Marcina Kotowodę. Zajęcia bardzo potrzebne, bo wszyscy dobrze wiemy i zdajemy sobie sprawę, że Lublin stawia na sport i to zapotrzebowania na dodatkowe zajęcia jest bardzo duże wśród młodzieży lubelskiej. AZS stara się wychodzić naprzeciw i spełniać zapotrzebowanie na wszystkie formy aktywności dla mieszkańców naszego miasta.

Rozmawiał Piotr Rejmer

 

Paweł Markiewicz - profil AZS

 

Przynależność do AZS: od 2013 r.
Członek Zarządu KU AZS UMCS: od 2017 r.
Wiceprezes OŚ AZS: od 2018 r.
Doktorant: UMCS Lublin

Facebook

Youtube

Wspierają nas